Kognitiva Teamet Barn & Ungdom stänger verksamheten 2023-03-31. Vi hänvisar till vårdcentral och 1177 vårdguiden.

Boka stödsamtal

Lider ditt barn av oro, ångest, stress eller sömnsvårigheter? Vi finns här och kan hjälpa barn och ungdomar mellan 6-17 år samt dig som är vårdnadshavare med stöd och behandling helt kostnadsfritt.
Du behöver ingen remiss utan kan boka ett digitalt bedömningsbesök  direkt via knappen nedan!
(om du inte hittar någon ledig tid, titta igen lite senare)

När barn mår psykiskt dåligt

När barn mår psykiskt dåligt

När barn mår psykiskt dåligt

Mår du som barn eller ungdom dåligt?

När barn mår psykiskt dåligt

Föräldrastöd och samverkan med skola

När barn mår psykiskt dåligt

Tecken på att någon har en ätstörning

När barn mår psykiskt dåligt

Tecken på att ditt barn kan ha ADHD eller Autism​

När barn mår psykiskt dåligt

ADHD Coaching​

När barn mår psykiskt dåligt

Tecken på att ditt barn kan ha dyslexi

När barn mår psykiskt dåligt

Skolfrånvaro

När barn mår psykiskt dåligt

Spelar ditt barn för mycket dator?

När barn mår psykiskt dåligt

När barn mår psykiskt dåligt

När barn mår psykiskt dåligt

Behandling och stöd av psykisk ohälsa

När barn mår psykiskt dåligt

Föräldrastöd och samverkan med skola

När barn mår psykiskt dåligt

Tecken på att någon har en ätstörning

När barn mår psykiskt dåligt

Tecken på att ditt barn kan ha ADHD eller Autism​

När barn mår psykiskt dåligt

ADHD Coaching​

När barn mår psykiskt dåligt

Tecken på att ditt barn kan ha dyslexi

När barn mår psykiskt dåligt

Skolfrånvaro

När barn mår psykiskt dåligt

Spelar ditt barn för mycket dator?

När barn mår psykiskt dåligt

När barn mår psykiskt dåligt

När barn mår psykiskt dåligt

Behandling och stöd av psykisk ohälsa

När barn mår psykiskt dåligt

Föräldrastöd och samverkan med skola

När barn mår psykiskt dåligt

Tecken på att någon har en ätstörning

När barn mår psykiskt dåligt

Tecken på att ditt barn kan ha ADHD eller Autism​

När barn mår psykiskt dåligt

ADHD Coaching​

När barn mår psykiskt dåligt

Tecken på att ditt barn kan ha dyslexi

När barn mår psykiskt dåligt

Skolfrånvaro

När barn mår psykiskt dåligt

Spelar ditt barn för mycket dator?