Behandling och stöd av psykisk ohälsa

Det är olika vilken hjälp barnet eller ni som familj behöver. Behandlingen består ofta av samtal. Ibland kan det räcka med enklare stödsamtal.

Det finns olika hjälp att få och hjälpen anpassas efter vad barnet eller ni som familj behöver. Oftast består behandlingen av samtal, enskilda samtal för barnet eller tillsammans med familjen. Ibland kan det även behövas samtal och läkemedel om barnet lider av svår depression.