Alla barn och ungdomar mellan 6-17 år som är folkbokförda i Sverige kan söka till Kognitiva Teamet Barn & Ungdom. Tryck Här för att söka.

Vi erbjuder stöd och behandling till barn och unga 6 – 17 år som lider av mild till måttlig psykisk ohälsa. Du kan läsa mer under fliken “Behandling”.

Ja, det är helt gratis att söka till oss. Du eller ditt barn betalar ingenting för att komma till oss. Vården vi erbjuder är offentligt finansierad och sker i samarbete med Sköndals husläkarmottagning. Inga patientavgifter och inget krav på frikort.

Väntetiden sträcker sig normalt mellan 1-2 veckor för ett första besök. Ibland kan väntetiden bli längre vid ett högt söktryck.

Ja, det går bra att ha videobesök. Det sker via mobil eller dator genom vår säkra videolösning. Tänk på att ha bra internetuppkoppling och tillgång till hörlurar när du ska ha videobesök.

Ja, vi erbjuder behandling för patienter med neruopsykiatrisk diagnos så som ADHD, ADD och autism. Behandlingen är inte ett substitut för insatser hos barn- och ungdomspsykiatrin eller habiliteringen, utan utgör istället ett komplement.

Ja, all vår personal arbetar under strikt sekretess och tystnadsplikt. Tystnadsplikt gällande ett barn eller ungdoms vård i förhållande till vårdnadshavaren beror på omständigheterna och barnets mognadsgrad.

Vid misstanke om barn eller ungdomar som far illa finns det sekretessbrytande bestämmelser som innebär att våra behandlare är skyldiga att göra orosanmälan till socialtjänsten. 

Hos oss arbetar leg. psykologer och hälso- och sjukvårdspersonal med grundläggande basutbildning i psykoterapi. Samtliga behandlare har god erfarenhet av att arbeta med bedömning och  behandling av psykisk ohälsa hos barn- och unga.

Det finns ingen övre gräns på hur många besök man kan få, utan en bedömning görs utifrån vilket vårdbehov du som barn/ungdom eller ditt barn har. En normal behandlingsserie sträcker sig ofta mellan 5 – 10 besök.

Ett besök är cirka 30 minuter.

Ja, i vårt uppdrag ingår att samordna insatser tillsammans med skolan och/eller socialtjänsten för patienter folkbokförda i Region Stockholm.

All vår behandling utgår ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi tillämpar Socialstyrelsens rekommendationer och nationella riktlinjer för bedömning och behandling av barn och unga.

Vi arbetar systematiskt med informationssäkerhet och vidtar tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att värna din integritet. Vi följer den tillämpliga lagstiftningen och säkerställer att ingen obehörig får ta del av dina personuppgifter. Om du vill veta mer, läs vår integritetspolicy.

Ja. Vi erbjuder föräldrastöd till dig som vårdnadshavare. Vi kan dock inte erbjuda behandling eller stöd för besvär som inte är direkt kopplade till ditt barn eller föräldraförmågan.

Nej. Enligt gällande regelverk i Region Stockholm är det endast skolhälsovården som är behörig att utfärda remiss till barn- och ungdomspsykiatrin.

Om- eller avbokning sker via e-post info@barnochungdom.nu eller via telefon 08-678 79 08.Observera att återbud eller ombokning måste göras senast 24 timmar innan besöket annars debiteras 400 kr i enlighet med Region Stockholms riktlinjer för patientavgifter.

Har du fortfarande frågor?

Använd kontaktformuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Använd inte formuläret för att skicka känslig patientinformation! Om du vill göra en vårdbegäran, använd 1177.