Föräldrastöd och samverkan med skola

Det är viktigt att ta emot stöd. Genom att känna stöd blir det lättare att finnas till för ditt barn. Du visar också att det är okej att ta emot hjälp. Vi erbjuder föräldrastöd, föräldrasamtal, utbildning och enskilda samtal.