Vår vision är att vara vårdgivaren som ser patienten och gör det lilla extra

Kognitiva Teamet

Kognitiva Teamet har funnits sedan 2007 och har sedan starten framgångsrikt behandlat över 50 000 patienter. Vi bedriver både specialistvård och primärvård. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm, Region Dalarna, privatpersoner och företag.

Kognitiva Teamet är registrerade vårdgivare hos och arbetar under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kognitiva Teamet är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Kognitiva Teamet Rehab – Specialistvård för utmattningssyndrom och långvarig smärta
Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom.

Kognitiva Teamet ADHD & Psykiatri
Kognitiva Teamet ADHD & Psykiatri är en mottagning för neuropsykiatriska tillstånd och erbjuder utredning, utbildning och behandling för både barn och vuxna.

Kognitiva Teamet Primärvård – Första linjen primärvård
Kognitiva Teamet Primärvård arbetar med insatser för psykisk hälsa för vuxna. 

Kognitiva Teamet Rehab i Sverige AB
556827-0283
Sandsborgsvägen 52, 122 33, Enskede