Skolfrånvaro

Det är viktigt att barn som inte är i skolan får hjälp så snart som möjligt. Alla barn har rätt till utbildning och skolan ska tillsammans med dig som förälder se till att barnet får det stöd hen behöver för att klara sin skolgång och vara i skolan.