Sök till oss - boka ett digitalt bedömningsbesök

Det är enkelt att söka till oss! Du kan själv boka in ett digitalt inledande bedömningsbesök på en tid som passar dig. Var noga med att läsa igenom villkoren när du bokar besöket.

Gör en vårdbegäran

Du som är vårdnadshavare eller mellan 13-17  år kan också göra en vårdbegäran. När du skickar in en vårdbegäran kommer en behandlare granska din begäran. Du kommer sedan bli kallad till en tid för ett digitalt bedömningsbesök. Om du bedöms vara i behov av hjälp någon annanstans får du rekommendationer om var du kan väna dig.

DU SOM ÄR VÅRDNASHAVARE OCH VILL BOKA FÖRÄLDRASTÖD ELLER TID FÖR DITT BARN

  • Du som vårdnadshavare kan boka ett digitalt inledande bedömningsbesök för ställningstagande till insats för ditt barn mellan 6-17 år. Bedömningsbesöket sker mellan dig som vårdnadshavare och en av våra behandlare. På bedömningsbesöket berättar du om ditt barns vårdbehov och behandlaren ställer frågor. Bedömningsbesöket är också ett tillfälle för dig som vårdnadshavare att få veta mer om vad vi kan erbjuda för insats för ditt barn. Vid godkänd bedömning bokas sedan ett återbesök och behandling initieras. För att boka ett besök behöver du Mobilt BankID eller Freja eID. Följ noggrant instruktionerna när du gör bokningen och uppge personnummer för det barn som ärendet gäller.

DU SOM ÄR MELLAN 13 – 17 ÅR OCH VILL BOKA TID FÖR DIG SJÄLV

  • Du som är 13 – 17 år kan söka själv till oss. För att kunna boka tid direkt via knappen nedan behöver du Mobilt BankID eller Freja eID Plus. Om du inte har något av dessa kan du skicka en vårdbegäran via meddelandefunktionen nedan. En behandlare kommer då kontakta dig för att boka tid.

För en bättre psykisk hälsa bland barn och ungdomar

Allt fler barn och ungdomar rapporteras lida av psykisk ohälsa. Nästan hälften av alla 15 åringar har besvär med psykisk ohälsa. Sedan 1980-talet har andelen unga som uppger sig lida av återkommande psykosomatiska besvär fördubblats.

Kognitiva Teamet Barn & Unga drivs av missionen att få barn och ungdomar att må bättre och höja deras livskvalité. Ingen som är ung ska behöva må dåligt när det finns hjälp att få. Vi erbjuder kostnadsfri bedömning och behandling för barn och unga mellan 6 – 17 år som lider av mild till måttlig psykisk ohälsa. Det kan handla om besvär som nedstämdhet, stress, ångest, oro, ätstörningar, sömnsvårigheter, fobier och mycket mera.

Har du frågor?

Om du vill veta mer om vad vi erbjuder och undrar om vi kan hjälpa ditt barn, boka i första hand ett bedömningsbesök eller gör en vårdbegäran. Om du har övriga frågor, använd kontaktformuläret nedan så återkommer vi till dig så fort vi kan. Använd inte formuläret för att skicka känslig patientinformation!