Tecken på att ditt barn kan ha ADHD eller Autism

Adhd är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den påverkar din förmåga att koncentrera dig, styra och kontrollera ditt beteende. Den kan också påverka hur aktiv eller intensiv du är som person.

ADHD är vad som kallas för en neuropsykiatrisk funktionsvariation. Den påverkar individens förmåga att koncentrera sig samt styra och kontrollera sitt beteende. Den kan också påverka hur intensiv eller energifylld en person är. En vanlig missuppfattning är att ADHD skulle påverka intelligensnivån hos den som har det, vilket dock inte är sant.

Det är vanligt att svårigheterna som ADHD innebär blir extra tydliga i vissa situationer eller miljöer. Många som har ADHD vittnar om att de har extra svårt att fokusera sig eller vara uppmärksamma om omgivningen upplevs rörig, till exempel om arbetsplatsen är oorganiserad. Det är också vanligt att ha svårt att hitta motivationen till sånt som upplevs tråkigt, vilket ofta leder till att individen skjuter på att göra saker, även om den egentligen vet att det måste göras.

Svårigheter men också styrkor

Att ha adhd innebär inte att du är sjuk, utan att du fungerar på ett annorlunda sätt än vad som oftast förväntas i samhället. Du kan till exempel ha svårt att sitta still länge, lyssna på långa föredrag eller komma igång med en uppgift.

Att känna att du ibland inte fungerar eller presterar som andra kan påverka din självkänsla negativt, och påverka ditt känsloliv och din psykiska hälsa.

På grund av de svårigheter som du har kallas adhd för en funktionsnedsättning, även om ditt sätt att vara också kan innebära styrkor som andra kanske inte har. Därför kan du, om du hellre vill det, kalla det för en funktionsvariation.

ADHD står för:

A– attention (uppmärksamhet)

D – deficit (brist)

H – hyperactivity (överaktivitet)

D – disorder (störning)

Autismspektrumtillstånd – AST

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Hur mycket livet påverkas av det kan variera mycket från person till person. Det finns stöd och hjälp att få.