Tecken på att någon har en ätstörning

En ätstörning innebär att du tänker mycket på din kropp och vad du äter. En ätstörning sitter inte i ens utseende eller vikt - snarare handlar det om känslor och tankar. Den påverkar och skadar både din kropp och hur du mår psykiskt. Det finns flera typer av ätstörningar och de kan yttra sig på olika sätt.

Ätstörningar delas in i

 • Anorexi som innebär att du försöker svälta dig för att gå ner i vikt.
 • Bulimi som innebär att du hetsäter stora mängder mat på kort tid. Efteråt försöker du bli av med det som du har ätit t ex  genom att du framkallar kräkningar eller motionerar överdrivet mycket.
 • Hetsätningsstörning. Skillnaden från bulimi är att du inte försöker göra dig av med det du har ätit efteråt.
 • Ätstörning utan närmare specifikation, som innebär att du känner igen dig i delar av beskrivningarna för anorexi och bulimi. 
Hur vet jag att jag har en ätstörning?

Att ha en ätstörning syns inte alltid utanpå. Det kan också vara svårt att se själv och förstå att det är en ätstörning då den kan komma gradvis under en längre tid. Du kan ha en ätstörning om du tänker mycket på din kropp och din vikt och är sträng och dömande mot dig själv.  

Tecken på att du har en ätstörning

Här följer beskrivningar på sådant som kan vara tecken på en ätstörning:

 • Du blir mer och mer fixerad vid vad du äter och din vikt.
 • Du skjuter upp eller hoppar över måltider, äter långsamt och ofta ensam.
 • Du äter stora mängder onyttig mat när du är ensam.
 • Du gör dig av med det du har ätit genom att till exempel kräkas.
 • Du tränar överdrivet mycket eller får ångest om du låter bli träningen någon gång.
 • Du är kritisk till din kropp.
 • Du måste äta viss mat på ett särskilt sätt, annars får du ångest.

Du kan även ha svårt att koncentrera dig, känna dig nedstämd, deprimerad eller ha ångest, skada dig själv eller ha självmordstankar.

Om du känner igen dig i dessa beskrivningar kan det vara en ätstörning. Då är det viktigt att du säker hjälp. 

När ska jag söka vård?

Om du tror att du har en ätstörning är det viktigt att du söker vård så snart som möjligt. Det är viktigt att du får en ordentlig utredning för att få rätt hjälp.